Over Dans

Dance

 

Dans wordt beschouwd als één van de oudste kunstvormen, die gebruikt wordt als een vorm van expressie en sociale interactie, op een spirituele manier of als voorstelling. Dans kan ook worden gezien als een vorm van non-verbale communicatie tussen mensen. Gymnastiek, kunstschaatsen en synchroon zwemmen zijn sporten waarbij de dans wordt gebruikt, terwijl oosterse vechtsporten vaak met dansen worden vergeleken. De omschrijving van wat dans eigenlijk inhoudt hangt af van sociale, esthetische, artistieke en morele verplichtingen en het verschil tussen de functionele bewegingen, zoals in volksdansen, en de virtuoze technieken, zoals in ballet.

Dans kan vorm en uiting geven aan ideeën en emoties of een verhaal vertellen. In elk land over de hele wereld neemt de dans, in al zijn verschillende vormen, een heel belangrijke plaats in, zowel in de cultuur als in het gewone leven van alledag.
Daarom zal de honger en het verlangen om te dansen nooit minder worden.