De theorie van de dans

 

Er zijn methoden ontwikkeld om bijna elke dansvorm op een gezonde en juiste manier te onderwijzen. Deze danstheorie wordt op vele beroemde scholen toegepast..
Deze theorie houdt rekening met de natuurlijke bewegingen van het lichaam (zoals voetenwerk, dansconditie enz.). Er zijn ook manieren om de samenwerking tussen de danspartners, de band tussen de dansers en met andere kunstvormen, zoals muziek, te onderwijzen. Hiermee worden de communicatieve, fysieke, geestelijke, emotionele en artistieke aspecten van de dans als middel voor expressie en interactie tussen mensen verkend. De verschillende nuances die er tussen danssoorten en stijlen bestaan worden geanalyseerd, rekening houdend met de sociale achtergronden en culturen.
Omdat dans in alle culturen bestaat, probeert men met de dans-
theorie het instinctieve karakter van de dans vast te leggen en te
laten zien wat bewegingen natuurlijk of geforceerd maakt.